Kontaktpersonar

Resepsjon Rådhuset

Telefon: + 47 57 71 15 00

August Gunnarskogsgt. 1, 6993 Høyanger

E-post: postmottak@hoyanger.kommune.no

Opningstid
08.00 – 15.45 (15.september – 30.april)
08.00 – 15.00 (1.mai – 14.september)

SLT-koordinator/Folkehelsekoordinator/Miljøkoordinator

Kine Larsen Gunnarskog, kine.gunnarskog@hoyanger.kommune.no.

Helsestasjon

Helsestasjonen ligg i 3. etasje i Høyanger Helsesenter i Storgata 8.

Kontaktperson:

Elisabeth Sæbø, Leiande helsesøster. E-post: elisabeth.saebo@hoyanger.kommune.no Tlf: 57 71 16 16, Mob: 992 19 314.

Barne- og familievern

Kontaktperson;

Andre kontaktar

Fleire kontaktpersonar på einingane finnst på heimesida til kommunen, og på tiltaksoversikta som ligg her. 

Politi

Høyanger Lensmannskontor:

Telefon: 57 71 45 70

E-post: post.vest@politiet.no

 

August Gunnarskogsgate 2, 6993 Høyanger

Politikontakt: Kåre Jan Hofrenning